DISBIOSI INTESTINAL

Fa relativament poc vaig assistir a una conferència sobre la DI del Dr. Giacomo Pagliaro, biòleg i professor nutricionista de l’Università degli Studi di Urbino i de l’Università de Camerino a Itàlia.

Com a bon docent va tractar el tema d’una manera prou estructurada que fa més assimilables els conceptes que volia difondre, i que crec convenient transmetre en aquest blog.

La DI és una alteració de la flora intestinal.

intesti gros

Els bacteris formen el 90% del cos humà i sols el 10% restant és ADN humà. No podríem viure sense bacteris dins el cos i això ha fet replantejar recentment als investigadors el concepte d’aquesta microbiota. Actualment ja se la considera com un superorganisme, com un òrgan més del cos, com el fetge per exemple.

Cada persona té una flora bacteriana en proporcions diferents, ja des del moment del part, que és quan és comença a poblar l’intestí de bacteris. Serà diferent, doncs, la flora que s’assenti d’un part natural o d’una cesària, o també la que vingui per l’alletament matern o per llet artificial. Després, s’anirà transformant amb el pas del temps, de joves, adults i grans. Segons quin sigui l’entorn i l’estil de vida de la persona és produiran canvis en la seva composició.

Igualment, des de la boca fins l’anus hi ha una flora diferent en cada tram. L’intestí prim està poc colonitzat en una persona sana. En canvi, és en l’intestí gros on els bacteris són més abundants.

flora-candiasi

Aquí, a l’intestí gros, hi ha dos parts molt diferenciades. La part dreta, que és l’ascendent, hi viu un tipus de bacteris que en conjunt s’anomena flora fermentativa. S’alimenta d’hidrats de carboni i fibra no digerible i, al fermentar-los, s’obté Co2 i àcids grassos de cadena curta (AGCC), com l’àcid acètic, propiònic i butíric. Els AGCC fan que el PH, en aquesta part, sigui àcid entorn al 5-6. El trànsit fins el colon transvers és d’1 hora aproximadament.

A la part esquerra de l’intestí gros, la descendent, hi ha bacteris diferents, que pertanyen a la flora anomenada putrefactiva, i són principalment anaeròbiques (sense oxigen). S’alimenten de proteïnes i extreuen sofre dels aminoàcids, així com també amoníac o nitrogen entre d’altres. Els compostos que s’obtenen com l’indol, la cadaverina, putrescina i altres, son tòxics. Eleven el PH a 7. El trànsit del colon transvers fins l’anus pot ser de fins a 12 hores.

El colon transvers és el punt d’unió de les dues flores bacterianes. El trànsit és de 3 hores.

En una persona sana hi ha un equilibri entre les dues formacions bacterianes.

Per què és tan important la microbiota? En fa una fermentació de sucres i fibra no digerits elaborant AGCC, que són l’energia que utilitzaran les cèl·lules de la paret intestinal, els enteròcits, per regenerar-ne i fer una mucosa òptima; també ens protegeix de la colonització de bacteris patògens, el que s’anomena efecte barrera (si hi viuen les bones, no poden viure les altres); estimula i modela el sistema immunitari, promou la producció d’anticossos IgA; produeixen vitamines com la K , el grup B i en especial la B12, encara que aquesta no pot ser absorbida pel nostre organisme, sinó que el punt d’absorció és al final de l’intestí prim (és un dels problemes d’una alimentació vegana, sols els bacteris dels animals la produeixen amb cobalt, única forma de ser disponible).

Ara bé, imaginem que un agent extern modifica la flora, com per exemple una situació estressant, un tractament amb antibiòtics,…  o modifiquem la nostra dieta per un període curt de temps. En conseqüència, la microbiota tindrà certes alteracions. El Dr.Pagliaro posava un símil comparant-la amb el comportament d’un bancal de sardines, dons la microbiota actua com un ens unit, i en el cas d’un depredador proper, les sardines es separarien. És quan ha passat el perill que tornarien a ajuntar-se. El mateix passa amb la nostra flora intestinal: quan ha passat l’agent alterador, torna a la normalitat. Ara bé, si l’agent és persistent en el temps, el cas d’un estrès de llarga durada, una dieta vegana no equilibrada o qualsevol altre que es mantingui un cert temps, l’alteració de la microbiota, un vegada tornem a la normalitat, farà que la flora no pugui refer-se com abans. Els blocs de bacteris que s’han format tenen diferencies substancials i no es reconeixen com abans. Necessitaran temps, uns 2-3 mesos per normalitzar-se.

TIPUS DE DI:

-Disbiosi Intestí gros Fermentativa: En l’actualitat acostuma a ser la més freqüent, en la forma de gran proliferació bacteriana. La causa és una alimentació alta en cereals i vegetals, però baixa en proteïnes (típica d’una alimentació vegana, ja que és molt difícil de fer-la equilibrada). El pa d’avui en dia hi té molt a veure, al haver disminuït el temps de cocció i incrementar el llevat per reduir el temps fermentatiu de la pasta.

-Disbiosi Intestí gros Putrefactiva: En un alt creixement bacterià, l’alimentació és alta en proteïnes i baixa en fibra i hidrats.

SIBO: alt creixement bacterià fermentatiu en l’Intestí Prim. En aquest cas els bacteris fermentatius colonitzen exageradament la part distal de l’intestí prim.

EFECTES DE LA DI

trastornosdisbiosis

  • Diarrea, estrenyiment, poca extracció de nutrients, reducció del número d’espècies de microorganismes, que predisposarà a infeccions per agents patògens, és reduiran els efectes beneficiosos com l’elaboració de vitamina K i B12.
  • Alteració de la estructura cel·lular. La DI trenca l’enllaç dels enteròcits i obre una via de pas a substàncies, que si són relativament grans, faran perdre al sistema immunològic la tolerància i les tractarà com si fossin perilloses (és el cas de la celiaquia i les al·lèrgies). Això és el Síndrome de l’Intestí Permeable.

Aquí pot entrà en acció la Càndida, o un altre patogen, que quan troba una oportunitat, al trencar-se l’enllaç cel·lular, travessa la barrera fins al teixit connectiu i pot envair altres espais dels cos, amb gran toxicitat.

  • Es modifica el moc intestinal i hi ha canvis immunològics. És el Síndrome de l’Intestí Irritable

 

SÍMPTOMES DE LA DI

  • En la DI proliferativa Fermentativa, Sibo, Candidiasi: Al ser alliberats molts AGCC i CO2, el PH serà àcid, els bacteris creixeran ràpidament, augmenta la velocitat peristàltica, que farà anar amb més freqüència al bany fins produir diarrea. Les femtes no estaran del tot fetes. El Co2, al ser un gas, farà inflor durant tot el dia, amb un meteorisme no olorós.

En Candidiasi, la inflor serà més per la tarda que pel matí, i en el SIBO tan bon punt menges ja tens sensació de inflor.

Si palpem la part del colon ascendent, la dreta, hi ha dolor.

Extra intestinalment, pot haver-hi trastorns immunològics, de la pell, esgotament, astènia, baix rendiment esportiu, cistitis recidives i es redueix la capacitat intel·lectual, entre altres manifestacions.

  • En la DI proliferativa Putrefactiva: Baixa la velocitat peristàltica, i el creixement bacterià no és tan ràpid com la fermentativa. Hi ha estrenyiment, femtes dures, inflor, no pel Co2, sinó per l’amoníac i sulfhídric. El meteorisme serà olorós, problemes digestius, i dolor a la part esquerra (colon descendent), al palpar-lo.

Els símptomes extra intestinals són semblants al de la fermentativa.

TRACTAMENT

Segons el Dr. Pagliaro, per revertir una situació de DI fan falta de 2 a 3 mesos.

Bàsic: una dieta equilibrada. En DI proliferativa fermentativa no aconsella probiòtics, perquè augmentaria la flora fermentativa. En la DI proliferativa putrefactiva, sí, per combatre l’estrenyiment i per augmentar la flora fermentativa.

Treballa amb extractes vegetals, bàsicament olis essencials en forma de càpsules gastro- resistents, pels seus components antimicrobians, com és el cas dels OE de canyella, timó, clau, mentol i altres, que tenen un comportament molt semblant als antibiòtics però sense efectes secundaris.