VITAMINA D

Close up and Silhouette of hand holding sun. Sun on woman hand.

 

Després d’un llarg silenci al blog, faig aquesta entrada per parlar de la Vitamina D.

La majoria de les persones, si més no de les que jo he tractat, tenen uns nivells deficients en aquesta vitamina, al poder-ho comprovar pels resultats d’una analítica de sang. Cal, per tenir una bona salut, disposar d’uns nivells òptims.

 

QUÈ ÉS: és una mescla de substàncies. Les més importants per a nosaltres són la D2 (origen vegetal) i la D3 (origen animal). De fet els humans la produïm al prendre el Sol, i és el colesterol de la capa de la pell que, al estar exposat a la llum ultraviolada, en fa d’aquesta D3.

Això té la seva rellevància, tal vegada si utilitzem protector solar no arribarà a produir-se’n. Sols prendre el Sol uns 10’ o poc més diaris, sense protector, seria suficient per a obtenir-la. Ara bé, la protecció a la radiació solar també és important, cal compaginar, doncs, les dues coses.

S’ha de tenir en compte, també, que la capacitat de produir-la es va reduint amb l’edat. A mesura que envellim, fa que sigui necessària una complementació.

Aquesta D3 formada a partir del colesterol, és transportada al fetge transformada en 25 Hidroxicolecalciferol (25 OHD), que és el marcador en una analítica per determinar si en som deficients o no. Després anirà al ronyó on s’activarà per un enzim, per a ser distribuïda principalment a l’intestí i ossos.

 

images

 

L’activació enzimàtica al ronyó està regulada per una hormona, la PTH, hormona de la paratiroides, que al detectar un nivell de calci (Ca) baix en sang, o de fòsfor (P) alt, activarà la vitamina D, que pujarà el nivell de Ca. Com la majoria de processos de retroalimentació del cos, la hormona antagonista de la PTH, la Calcitonina, hormona de la tiroides, al haver-hi un nivell de Ca suficient, anul·larà la PTH i no s’activarà la vitamina D.

CARACTERÍSTICA: És liposoluble, això vol dir que es necessita una bona absorció i digestió dels greixos. En la pràctica, quan es pren com a complementació, s’ha de tenir en compte ingerir-la amb els àpats amb fort contingut de greixos, és de desitjar saludables, per descomptat.

S’acumula al fetge, per a què el cos la utilitzi quan la necessiti. Per aquest motiu d’acumulació, no és bo prendre una complementació excessiva ja que l’excés produirà patologies.

FUNCIÓ: A l’intestí augmenta l’absorció de calci i fòsfor. Aporta a la sang el calci i fòsfor que el cos necessita. En els ossos estimula la seva formació a l’actuar sobre les cèl·lules formadores (osteoblàstiques). Al ronyó reabsorbeix el Ca.

En estudis (*) ha resultat beneficiosa per a infeccions respiratòries, una activitat immunològica moduladora en patologies autoimmunes, i antiinflamatòria en colitis ulcerosa.

DÈFICIT: Amb nivells de vitamina molt baix, i no poder absorbir-ne el suficient calci es pot produir una Hipocalcèmia (baix nivell de Calci en sang) que farà de depressor del sistema nerviós, alteracions al cor, debilitat, estat de cansament, vòmits i diarrees. Al no haver-hi calci, el cos el traurà dels ossos, produint-se el debilitament d’aquests (raquitisme en nens, osteomalàcia i osteoporosis). També està associat a malalties neurològiques, a infeccions recurrents i càncer. Òbviament les conseqüències dels nivells de la vitamina van lligades amb la quantitat de Ca que ingerim en els aliments.

EXCÉS: Amb nivells de vitamina molt alts es pot produir una Hipercalcèmia (excés de Calci en sang) que farà un sistema nerviós hiperactiu, amb arítmies i fins i tot convulsions. En una Hipercalcèmia crònica es poden produir dipòsits de Ca en les parts toves del cos i calcificar els vasos.

ÚS TERAPÈUTIC: En carències. Prevenir la osteoporosi menopàusica i de l’envelliment. Pel dolor i debilitat muscular. En ajut de malalties neurològiques. En hipotiroïdisme. Per depressió estacional. Per modular el S. Immunitari i madurar els limfòcits. Per caries de repetició. En el tractament de patologies respiratòries (el seu ús es aconsellat per infecció de la Covid, com a tractament complementari entre altres proposat per la medicina naturista).

DIAGNÒSTIC: A nivell sensitiu en quan un percep fragilitat, amb por a caure i fer-se mal, és un síndrome de nivells baixos. En analítica de sang la Vit D 25 OH, per sota de 30 és deficient. Un nivell òptim podria ser de 50-70

FONTS: Fetge d’animals, sobretot de bacallà, peix blau. Aliments enriquits (llet, ous).

 

1585655407_096014_1585655991_noticia_normal_recorte1

DOSIS DE COMPLEMENTACIÓ: La dosi recomanada al BOE (CDR vitamines) és de 5 micrograms (ug), equival a 200u.i. que és el que aporta una llauna de 100gr de sardines o 70gr de salmó. El ADR americà és de 400u.i. o 10ug. No estaria indicat superar les 2500 u.i. Les dosis elevades fins10.000 u.i. han de ser molt espaiades, una al mes pel risc de càlculs.

Al mercat es venen en dosis diàries, setmanals, o 5-6 dies, i de més durada.

La diferència de prendre-la diària o una sola dosis espaiada, és controvertida. Per a mi la millor opció és diària, per evitar una concentració molt elevada en un moment donat.

RESUM: La majoria de les persones som deficients en vitamina D.Cal dir al metge que inclogui en una analítica de sang saber el valors de la Vit.D 25 OH. El nivell òptim hauria de ser de 50-70 i si no és el cas, plantejar-ne una complementació de Vit.D3, sobretot a l’hivern o tot l’any si som dels que veiem poc el sol durant el dia.

 

(*)Ref. TRC natural medecines: Propuesta terapéutica desde la sección de tratamiento complementario en el contexto epidémico del Covid 19 propuesta desde la medicina naturista.